DSC_1257

"L'objecte de l'educació és formar éssers aptes per a governar-se a si mateixos, i no per a ser governats pels altres."

Herbert Spencer (1820-1903) Escriptor Britànic.

 

 

Benvinguts al Departament de Pedagogia,

El Departament de Pedagogia de la Universitat de Lleida neix el 2019 arran de la divisió de l’antic Departament de Pedagogia i Psicologia en dos nous Departaments. En forma part el professorat de les àrees de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, Mètodes d'investigació i Diagnòstic en Educació i Teoria i Històtia de l'Educació. I desenvolupa la seva tasca principalment a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, en el Grau en Educació Primària, Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Social, Grau en Treball Social, Doble Grau en Educació Infantil/Primària i en el Doble Grau en Educació Primària/CAFE. A més a més, també imparteix docència en el Màster en Psicopedagogia, Màster interuniversitari  en Tecnologia educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement, Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària i Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes. A més a més, també imparteix docència en el Màster en Educació per a la Salut, Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a immigrants, Màster en Joventut i Societat i en el Màster en Neuropsicologia.

Altrament, també participa en graus de la Facultat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

Pel que fa a la investigació, el professorat del Departament destaca pel nombre i importància dels projectes de recerca d’abast nacional i internacional, així com per la difusió dels seus resultats mitjançant diferents publicacions i l’organització i participació en congressos i jornades científiques arreu. És, altrament, nombrosa, també, la participació i implicació  dels membres del Departament en l’activitat social i cultural de la ciutat i el territori de Lleida. Així mateix, participa activament en la Càtedra d'Educació i Adolescència "Abel Martínez Oliva", en la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (CEPIP) i en la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables.